การทำงานของเบต้ากลูแคน กับมะเร็ง (Cancer)

เบต้ากลูแคนเป็นสารปรับระดับภูมิต้านทานโรค ช่วยกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานร่างกาย เมื่อเบต้ากลูแคนสัมผัสกับบริเวณเนื้อเยื่อหุ้มลำไส้เล็ก เบต้ากลูแคนจะไปเกาะกับเซลล์ NK (Natural Killer cell) และเซลล์แมคโครฟาจ ระบบ ประสาทพาราซิมพาเตติกจะเริ่มทำงาน ส่งผลต่อเซลล์ภูมิต้านทานหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกาย นอกจากนี้เบต้ากลูแคนยังทำให้เซลล์แมคโครฟาจตื่นตัว ช่วยให้การผลิตสารไซโตไคน์ (Interferon และ Interleukin) เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสารนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดข้อมูลระหว่างเซลล์ โดยสารอินเตอร์เฟอรอน (Interferon) จะมีผลในการระงับเซลล์มะเร็งและจู่โจมเนื้องอก เพื่อฆ่าและทำลายโครงสร้างเซลล์มะเร็ง ทั้งยังช่วยลดและป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย (อนุมูลอิสระเป็นสารที่รบกวนการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลล์ปกติ)

ดังนั้น ผลจากการรับประทานเบต้ากลูแคนคือ เนื้องอกของมะเร็งจะค่อยๆ ลดขนาดลง และเซลล์มะเร็งที่เกิดใหม่จะลดลงด้วย นอกจากนี้การรักษามะเร็งด้วยวิธีต่างๆ เช่น ผ่าตัดศัลยกรรม ฉายรังสี หรือเคมีบำบัด จะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหลายประการแก่ผู้ป่วย การทานเบต้ากลูแคนควบคู่กับการรักษา จะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยพร้อมรับการรักษาได้ดี และสามารถ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว