วิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิต้านทาน

วิธีรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้คือ ผ่าตัด ฉายรังสี และใช้ยาต้านมะเร็ง แต่วิธีเหล่านี้ก็ไม่สามารถกำจัดโรคมะเร็งได้อย่างเด็ดขาด การผ่าตัดเป็นการตัดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงและมีร่องรอยบาดแผลหลงเหลืออยู่ การฉายรังสีเป็นการทำให้เซลล์ที่อยู่โดยรอบได้รับผลเสียไปด้วยซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาอีก ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ส่งผลให้ภูมิต้านทานลดลงตามไปด้วย จึงทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย สำหรับยาต้านมะเร็งนั้น ข้อเสียที่เป็นปัญหาสำคัญมากที่สุดก็คือ การเกิดผลข้างเคียงตามมา ผู้ป่วยต้องทนทรมานกับอาการข้างเคียงต่างๆ เช่น ผมร่วง คลื่นไส้ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้แม้กระทั่งน้ำ

ในระยะที่ผ่านมา พบว่าระบบภูมิต้านทานโรคในร่างกายของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งด้วย ดังนั้นวิธีการรักษาโดยการใช้สารช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย จึงเป็นวิธีที่กำลังได้รับการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยสารที่ช่วยปรับสภาพการทำงานของภูมิต้านทานที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากก็คือ “เบต้ากลูแคน”