ภูมิต้านทานที่ลดลงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งง่ายขึ้น

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์กว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ทุกๆ วันเซลล์จะมีการแบ่งตัวเพื่อให้กำเนิดเซลล์ใหม่ แต่เนื่องจากผลกระทบของปัจจัยต่างๆ เช่น ออกซิเจน สารเคมี หรือรังสีอัลตราไวโอเลท มีผลทำให้ DNA ของเซลล์ถูกทำลายลง และเมื่อเซลล์แบ่งตัว ก็อาจจะส่งผลให้เซลล์ที่เกิดใหม่ผิดปกติขึ้นมาได้ ซึ่งก็คือ “เซลล์มะเร็ง” มนุษย์ทุกคนจะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกวัน วันละ 5,000 - 6,000 เซลล์ แต่ร่างกายยังมีระบบภูมิต้านทาน ที่จะคอยกำจัดเซลล์มะเร็งและเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้ามา

Human body system 

หากภูมิต้านทานลดลง จะไม่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นได้ ทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นและกลายเป็นโรคมะเร็ง (เนื้องอกร้าย) เซลล์มะเร็งจะหลั่งสารที่สามารถแยกโปรตีนออกมาละลายเซลล์ปกติที่อยู่รอบๆ แล้วขยายตัวเข้าไป นอกจากนี้ยังกระจายไปส่วนต่างๆ โดยผ่านทางหลอดเลือดและน้ำเหลือง ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทางกลับกัน หากระบบภูมิต้านทานทำงานอย่างสมบูรณ์ ก็จะสามารถป้องกันการขยายตัวและการเคลื่อนที่ของมะเร็งได้