ปัจจัยและสภาพความเป็นอยู่ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ง่าย

ระยะหลังมานี้พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราลดลงคือ วิถีการดำรงชีวิตประจำวันของแต่ละคน การรับประทานอาหารที่มีสารสังเคราะห์เจือปน มลพิษ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ตลอดจนยาเคมีต่างๆ สิ่งเหล่านี้บั่นทอนภูมิต้านทานให้อ่อนแอลงหรือผิดปกติและมีสารที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็งรวมอยู่ด้วย แต่การป้องกันการเกิดมะเร็งที่ดีที่สุดนั้น ต้องเริ่มที่การแก้ไขวิธีการดำเนินชีวิต รับประทานอาหารที่มีสารช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทาน โดยเฉพาะอาหารจำพวกผักหรือเส้นใย (Diteary Fiber)