ปรับระดับการทำงานของภูมิต้านทานร่างกาย

สารเบต้ากลูแคนที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ดำ Aureobasidium มีคุณสมบัติในการ กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกายได้เป็นอย่างดี กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ฮาเวิร์ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบว่า ส่วนที่เป็นตัวเชื่อมซึ่งอยู่บนผิวหน้าของเซลล์แมคโครฟาจ จะเกาะติดกับเบต้ากลูแคน ในส่วนที่เป็นตัวเชื่อม หมายถึงส่วนที่เป็นรูซึ่งอยู่บนผนังเซลล์ แมคโครฟาจ(เหมือนการเสียบลูกกุญแจเข้ากับแม่กุญแจ) มีรายงานว่า เมื่อนำเบต้า 1,3 - 1,6 กลูแคนมาเกาะกับส่วนนั้น การทำงานของแมคโครฟาจก็จะรวดเร็วขึ้นกล่าวคือ มีผลในการช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทาน

นอกจากนั้นยังพบว่าเบต้า 1,3 - 1,6 กลูแคนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกระตุ้นการ ทำงานของเซลล์ภูมิต้านทาน ดังนั้นระยะหลังจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเบต้า 1,3 - 1,6 กลูแคน มากขึ้น จนพบว่าเบต้ากลูแคนสามารถช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีผลต่อระบบต้านทานโรคเป็นอย่างดี และยังทำลายเม็ดเลือดขาวที่เป็นต้นเหตุของโรคลูคิเมีย (Leukemia) ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาต้านมะเร็งอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นจากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับเบต้ากลูแคนเป็นระยะเวลานาน (ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) จะมีภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับเบต้ากลูแคน ถึง 3 - 5 เท่า

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภูมิแพ้ เบาหวานและภูมิคุ้มกันบกพร่องจำนวนมากมีอาการดีขึ้นหลังจากรับประทานเบต้ากลูแคน เนื่องจากเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบควบคุมภูมิต้านทานภายในร่างกาย จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั้งยังช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ เพื่อปรับระดับการทำงานของภูมิต้านทานและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้เป็นอย่างดี